Kampoppsett, kjøreliste og kioskliste

Kampoppsett:

Lag 1:

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/kamper/?fiksId=171265

Lag 2:

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/kamper/?fiksId=171266

Kjøreliste:Kioskvakter: